Podolskoje - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podolskoje

Kaplice dojazdowe

Miejscowość oddalona o ok. 25 km od Tajynszy, w przeważającej większości zamieszkała przez ludność polskiego pochodzenia i ich potomków wywodzących się spośród zesłańców przymusowo przesiedlonych na rozkaz Stalina z Ukrainy w 1936r. Pod względem wyznaniowym - w przeważającej większości jest to wieś katolicka.

Wierzący gromadzą się na wspólnej modlitwie
; w niedzielę i święta oraz z racji innych okoliczności na Mszy św. w kaplicy pod wezwaniem "Św. Teresy od Dzieciątka Jezus", znajdującej się w piętrowym budynku, w którym wcześniej (jeszcze w latach dziewięćdziesiątych) mieściło się przedszkole. Mieszkańcy wioski wyremontowali obiekt, ze środków własnych i przy wsparciu duszpasterzy, przystosowali go do potrzeb miejscowej Wspólnoty. W roku 2008 kaplicę powiększono, gdyż okazała się za mała.

W spotkaniach modlitewnych uczestniczy każdorazowo ok
. 100 wiernych, frekwencja zwiększa się przy okazji większych świąt. Kaplica w Podolskoje jest filią kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny, dlatego też opiekę duszpasterską zapewniają miejscowej ludności kapłani rezydujący w centrum Parafii tj.w Tajynszy, od sierpnia br. są to księża marianie.

Wszystkie nabożeństwa i spotkania modlitewne odbywają się w języku rosyjskim, gdyż jest to język rozumiany przez wszystkich, zarówno starsze, jak
i młodsze pokolenie. Kapłan regularnie - co miesiąc odwiedza z posługą sakramentalną chorych w ich domach. Dorośli,dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach ewangelizacyjnych i w katechezie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego