Leonidowka - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Leonidowka

Kaplice dojazdowe

Wieś leżąca na terenie Parafii Św. Rodziny w Tajynszy, oddalona od miasta o ok. 35 km. Początek tej miejscowości dali zesłańcy polskiego i niemieckiego pochodzenia, przymusowo przesiedleni na to miejsce w r. 1936 z terenów Ukrainy. Obecnie zamieszkuje ją ludność różnych narodowości min. Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Kazachowie, a także Polacy.

Choć pod względem wyznaniowym, katolicy stanowią niewielki procent, jednak istnieje tu od roku 2007 katolicka kaplica p.w. "Matki Bożej - Ucieczki Grzeszników", będąca filią kościoła parafialnego w Tajynszy,w której regularnie, dwa razy w tygodniu
, odbywają się nabożeństwa z udziałem wiernych, których liczba przy najwyższej frekwencji sięga kilkudziesięciu osób, w tym kilkoro dzieci.

W niedzielę wierni, wśród których są też osoby prawosławne i nieochrzczone
gromadzą się na Liturgii Słowa Bożego, natomiast w każdy wtorek na Mszy św., której przewodniczą kapłani dojeżdżający z Tajynszy. Jeszcze przed otwarciem i poświęceniem kaplicy, którego dokonał 30.X.2007 r. abp Tomasz Peta, wierzący zbierali sie na modlitwie pod przewodnictwem kapłana w prywatnych mieszkaniach.

Spośród Wspólnoty kilka osób przyjęło w ostatnich latach sakramenty św: chrztu, pokuty i Komunii św., dwie pary zawarły sakrament małżeństwa, kolejne są na etapie przygotowania do
ich przyjęcia. Wspólnota z Leonidowki jest najmłodszą spośród wspólnot Parafii tajynszyńskiej, ewangelizacja dzieci i dorosłych odbywa się tu od podstaw.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego