Dlaczego właśnie Kazachstan? - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dlaczego właśnie Kazachstan?

Program "STEP"

Naukę w Kazachstanie w języku polskim oferuje zaledwie kilka uczelni wyższych i tylko pod warunkiem wybrania polonistyki jako kierunku nauczania. Ponadto Nauka w Kazachstanie jest odpłatna a wysokie czesne przekracza możliwości finansowe większości osób narodowości polskiej. Większość z nich żyje bardzo biednie i nie ma zapewnionych nawet podstawowych warunków bytowych.

W szkołach oraz uniwersytetach językiem wykładowym jest rosyjski, a coraz częściej kazachski, co stanowi  znaczną barierę dla Polaków, mówiących zwykle tylko po rosyjsku. Młodzi obywatele Kazachstanu posiadający potwierdzone polskie pochodzenie mają możliwość podjęcia studiów na dowolnej uczelni państwowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów na specjalnych egzaminach. Istnieje możliwość studiów wraz ze specjalnym rządowym stypendium dla tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Wszystkie egzaminy odbywają się o w stolicy Republiki Kazachstanu - Astanie, w języku polskim i przed polską komisją egzaminacyjną. Stanowi to znaczne utrudnienie dla polskiej młodzieży zamieszkującej biedne tereny wiejskie. Pierwszą barierą jest brak możliwości nauki języka polskiego na wsi. Drugim problemem są kwestie finansowe. Spełnienie wygórowanych warunków i ograniczona oferta edukacyjna niezwykle utrudniają dostęp do kształcenia na poziomie wyższym.

N
ależy pamiętać, że to nie oni wybrali sobie taki los. Gdyby nie zsyłka i deportacje być może ich życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Ważne jest teraz to co my możemy zrobić, aby ta sytuacja była lepsza, my dosłownie tu i teraz bez oglądania się na innych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego